Menu
aktualności
władze
kultura 
parafia
adresy
PKS
 linki
ogłoszenia
pliki
Parafia pod wezwaniem Św. Trójcy --- Tykocin On - l in e strona oficjalna


Historia
Godziny mszy
Adres itp.


Został wzniesiony z fundacji Jana Klemensa Branickiego, w latach 1740 - 1750.

Późnobarokowy Kościół zajmujący całą wschodnią pierzeję rynku, jest budowlą typu bazylikowego, z okazałą elewacją frontową. Od głównego korpusu świątyni z dwóch stron biegną arkadowe, półkoliste skrzydła, łącząc się z rozstawionymi symetrycznie na narożnikach placu wieżami. Trójnawowe wnętrze kościoła zdobią polichromie Ścienne z 1749r. Wykonane przez Sebastiana Ecksteina. Polichromie sklepień nawy głównej i naw bocznych, charakteryzujące się wysokim poziomem artystycznym i harmonijne powiązane z malarstwem XVIII - wiecznym, są dziełem Władysława Drapiewskiego z lat 1910 - 1912. W ołtarzach znajdują się obrazy Szymona Czechowicza, a na ścianach po obu stronach wejścia dwa portrety małżonków Branickich, Jana Klemensa i Izabeli z Poniatowskich. Ołtarze, konfesjonały, ambona i chrzcielnica pochodzą z ok. 1750r

Tykocińskie organy w kościele Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie należą do cennych obiektów sztuki organ mistrzowskiej w województwie podlaskim. Zbudowane zostały około 1760 r. z fundacji Jana Klemensa Branickiego. Kompleksowy remont organów w latach 1997-99 przywrócił instrumentowi dawne wartości muzyczne. Dzięki swoim walorom w doskonały sposób nadają się do wykorzystania ich jako instrumentu koncertowego. Przykładem tego był koncert organowy zorganizowany pod patronatem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Ks. Proboszcza parafii Rzymskokatolickiej w Tykocinie wykonany przez znakomitego artystę Rektora Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie prof. Andrzeja Chorosińskiego. Zamierzeniem Zarządu i Parafii jest zorganizowanie podobnych koncertów w ostatnie niedziele miesiąca lipca i sierpnia br.

W niedziele i święta:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00.
W dni powszednie:
6.30, 7.00
   ul.11 Listopada 9 tel. (085)718-16-43
PROBOSZCZ:
Ks. Witold Nagórski

WIKARIUSZ:
Ks. Marek Grodzki 


strona główna

e-mail do autora strony

mapa serwisu

powrót